Truyện Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.

Gia đấu,
Ngày
Tháng
All time
Operated by truepetslover.com DMCA.com Protection Status